Informacija ruošiama

Nutarimai ir kiti dokumentai ralio metu – oficialioje elektroninėje varžybų lentoje:

Nepriklausomybės a., Rokiškis

 • „Samsonas rally Rokiškis 2021“ papildomi nuostatai LT EN
 • Starto tvarka ir dalyvių sąrašas
 • Techninės komisijų grafikai

Biuleteniai:

Papildomų nuostatų priedai:

 1. Maršrutinė kortelė BRT, LARČ
 2. Maršrutinė kortelė LRČ
 3. Susipažinimo su trasa tvarkaraštis
 4. Teisėjas ryšiams su dalyviais
 5. Starto numerių ir reklamos tekstų išdėstymo schema
 6. Ištraukos iš FIA TSK priedo L
 7. GPS saugos ir kontrolės įrangos montavimo ir naudojimo schema

Formos:

 • Paraiška
 • Komandinė paraiška (tik LARČ dalyviams)
 • LARČ ekipažo etape naudojamos saugumo įrangos deklaracija
 • Sutikimas prisiimti atsakomybę ir instrukcija apie galimą riziką

Kiti dokumentai:

 • Baudų lentelė
 • Serviso zonos planas (A4)
 • Miesto planas ralio metu (A4)
 • Draudžiamų lokalinių zonų žemėlapis

2021 m. Lietuvos automobilių ralio taisyklės: www.lasf.lt

2021 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato (LARČ) dokumentacija: www.lasf.lt

2021 m. Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato (LARSČ) dokumentacija: www.lasf.lt