Nutarimai ir kiti dokumentai ralio metu – oficialioje elektroninėje varžybų lentoje:

Nepriklausomybės a., Rokiškis

Biuleteniai/ Bulletins:

Varžybų vadovo pranešimai / Communication of Clerk of Course:

 

Papildomų nuostatų priedai / Appendixes of Supplementary Regulations:

  1. Maršrutinė kortelė / Itinerary LARČ
  2. Maršrutinė kortelė / Itinerary LARSČ
  3. Susipažinimo su trasa tvarkaraštis / Reconnaissance Schedule 
  4. Teisėjas ryšiams su dalyviais / Competitors’ Relations Officer 
  5. Starto numerių ir reklamos tekstų išdėstymo schema / Positioning of Rally Stickers and Advertising 
  6. Ištraukos iš FIA TSK priedo L / Extracts from FIA ISC Appendix L LT  EN
  7. GPS saugos ir kontrolės įrangos montavimo ir naudojimo schema

Formos:

Kiti dokumentai:

2021 m. Lietuvos automobilių ralio taisyklės: www.lasf.lt

2021 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato (LARČ) dokumentacija: www.lasf.lt

2021 m. Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato (LARSČ) dokumentacija: www.lasf.lt